Vidu, kiel Lia ĉeesto manifestiĝas en via vivo!

El la Redakcio
|
16/03/2018 | Vendredo | 15:45 horas

Ĉu vi deziras vidi Jesuon per malsama maniero? La Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito1 prezentas ekumenan rigardon pri la Dia Majstro. Ni do komprenas, ke Liaj instruoj estas la ŝlosilo por la ĉiutagaj situacioj kaj ne nur por religiaj aferoj. Aldone, ili estas inspiro por konsoli nin dum la vivdramoj.

La Prezidanto-Predikanto de la Religio de la Tria Jarmilo, José de Paiva Netto asertas: 

“Jesuo estas, super ĉio, ia nobla kaj tre aktuala ideo, kiu antaŭeniras kaj meritas esti studata kaj travivata, fare de ĉiuj Animoj nesektemaj, liberiĝintaj de antaŭjuĝoj kaj tabuoj”.

Por tio, sufiĉas alklaki la ĉi-suban butonon por kompreni la instruojn de Jesuo surbaze de ekumena rigardo, per la elektitaj materialoj, kiujn ni preparis speciale por vi. 

Ha, sentu vin libera por komuniki al ni vian opinion. Konsentite?

Bonan legadon!

MI VOLAS EKLEGI! 

Legu pli: 
Kial necesis la krucumo de Jesuo?
Jesuo resurektis kaj promesis ke Li revenos
+ Komprenu, kial ni atendas kun granda feliĉo la promesitan Triumfan Revenon de Jesuo

Sendu viajn dubojn kaj komentojn pri tiu kaj aliaj ĉiutagaj temoj al Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito. Permesu ke la Ekumena Spiriteco ĉeestu en via vivo! Kaj se tiu mesaĝo bonfaras al vi, diskonigu ĝin! Ĝi povos kortuŝi ankaŭ multajn aliajn homojn.

____________
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo.  Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON