Paiva Netto skribas

Servi Jesuon ne estas ofero. Ĝi estas privilegio.

Vidu pli +

Plenumu niajn petegojn, Patrino de Jesuo!

“Sanktega Maria, preĝu por ni!”. Dum suferado kaj angoro, el la fundo de la koro ofte fontas ĉi tiu petego al la Patrino de Jesuo. Preĝante, ni petas Ŝin interhelpi niajn petojn antaŭ sia Amata Filo, Jesuo. Kial laŭdegi Sanktegan Marian? La amplekson de ŝia spirita forto atestas la Evangelio de Jesuo, kiu portretas vivon dediĉitan al la nobla tasko ricevi en sian ventron la plej altan Aŭtoritaton de tiu ĉi planedo: Jesuon...

Adresoj

Trovu la adreson de la Ekumena Preĝejo de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito plej proksiman de vi.