La vidpunkto de Jesuo pri la virinoj

Angélica Beck
|
02/03/2018 | Vendredo | 17:10 horas

Kun la celo konstante omaĝi virinan iniciatemon kaj forton, la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito1 okazigas biblian studon pri la valoro de virinoj en la Sankta Biblio, surbaze de la instruoj de Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro.

Jen justa omaĝo al la virinoj, ĉar la prezidanto-predikanto de la Religio de la Tria Jarmilo, José de Paiva Netto, asertas en sia artikolo Virino ĉe la riparo de la nacioj:

"La rolo de Virino estas tiel grava, ke eĉ kun ĉiaj malhelpoj de la maskleca kulturo, neniu organizaĵo volanta postvivi — ĉu ĝi estu religia, politika, filozofia, scienca, entreprenista aŭ familia — povas rifuzi ŝian apogon. Nu, favorata de la Dia Inspiro, Virino estas la Animo de ĉio, estas la Animo de la Homaro, estas la bona radiko, la bazo de la civilizacioj, la defendo de la homa ekzistado. Kia patrino dezirus vidi sian filon mortinta en milito? Ve al ni, la viroj, se ne estus la klerigitaj, inspiritaj kaj prilumitaj virinoj!"

La Dia Ekzemplo postlasita de Jesuo

En la Bona Novaĵo de la Kristo observindas, ke, dum Sia Plejalta kaj Spirite Revolucia Misio, Jesuo montris, kiel oni devas valorigi la virinon, kaj ankaŭ ĉiujn homojn, ĉar ili estas Diaj kreitoj, kaj tial Li emfazis la valoron de ĉiu estulo kiel Senmortan Animon. 

Dum Sia Unua Videbla Veno al la Tero, la Dia Majstro troviĝis en socia etoso, kun historiaj kaj kulturaj baroj, kiuj kaŭzis fortan ekskludadon kaj perforton kontraŭ infanoj, virinoj, malsanuloj, alilandanoj.

Tiu scenejo jam grave ŝanĝiĝis, sed pro tio, kio estas ankoraŭ plibonigenda, studu kun ni Liajn Diajn Ekzemplojn. La Ĉiela Pedagogiisto de post pli ol du mil jaroj savas vivojn, klarigas mensojn, kaj reedukas la Eternan Spiriton de ĉiu el ni.

Dum Sia Dia Vojirado, Li rompis sociajn barojn, kaj estingis ĉe la animoj ĉiaspecan perforton kaj maltoleron. Li liveris multajn pliajn instruojn kun profunda spirita reeduko kaj, rezulte, kun socia renovigo por ĉies Bono.

Vidu ĉi-sekve, ĉe la fotgalerio:

+ Kial laŭdegi Sanktegan Marian?

Sendu viajn dubojn kaj komentojn pri ĉi tio kaj aliaj ĉiutagaj temoj al la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito. Lasu la Ekumenan Spiritualecon fariĝi parto de via vivo! Kaj, se ĉi tiu artikolo bonfaras al vi, kundividu ĝin! Ĝi povos tuŝi ankaŭ la koron de multaj pliaj homoj.

_________________
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo.  Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON