Sep manieroj travivi la Kristnaskon (ĉiutage)

El la Redakcio
|
08/12/2020 | Mardo | 10:30 horas

Ĉiujare la lumoj de Kristnasko vekas en ni la Lumon de Espero, de Solidareco, de Plivalorigo de la familio. Ĝi estas speciala dato, kiu inspiras bonajn valorojn. Tamen, laῠlonge de la jaro, pro la ĉiutagaj defioj, bedaῠrinde tiuj valoroj eble forgesiĝas.

Pro tio, la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito1 invitas nin travivi la fratan etoson de Kristnasko ĉiutage. Krome, ke ĝi havu kiel fundamenton la ekzemplojn de Amo kaj Obstino, kiun donis la granda omaĝato en tiu monato: Jesuo.

Instruoj, kiuj ampleksas multe pli ol la religian kampon, ĉar la kontribuoj de la Kristo de Dio ne limiĝas al tempo, kredo aῠ sfero de la homa kono. 

“La ekzemplo de Jesuo simbolas, de pli ol du mil jaroj, la eblecon de paca kunvivado inter la popoloj, konstante”, klarigas la prezidanto-predikanto de la Religio de Universala Amo, José de Paiva Netto, en sia artikolo “Konstanta Kristnasko”.

+ Legu ankaῠ la artikolon de la verkisto Paiva Netto: Maniero kompreni Jesuon

Sekve, konsidere al tia frata influo, vidu Sep manierojn travivi la Kristnaskon de Jesuo... ĉiutage:

 

LEGU PLU:

La amikeco inspirita de la Naskiĝo de Jesuo
Kristnaska Mesaĝo por familioj
Kiel festi Kristnaskon familie?
Kristnasko kaj invito al la Eterna Vivo

Kundividu tiun mesaĝon kun viaj amikoj kaj familianoj! 

Feliĉan Konstantan Kristnaskon kun Jesuo, la Granda Amiko de la Homaro ;)

___________
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo.  Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON