Kiel superi la morton de amata persono?

La doloro estas pasema, sed la konvinkiĝo pri eterna vivo ĉiam provizos nin per forto kaj kuraĝo, por ke ni superu la momentojn de suferado.

Jayme Bertolin
|
02/10/2014 | Ĵaŭdo | 17:00 horas

La morto de amata persono povas kaŭzi tre doloran senton al familianoj kaj amikoj. Estas nature bedaŭri, ekzemple, la foreston de amata persono. Sed kiel superi la doloron de disiĝo? Kie ĉerpi forton por daŭrigi sian propran vojiradon? Evidente, la morto ne dekretis la finon de ĉio!

shutterstock

Jes, vi legis ĝuste. Kaj, por klarigi ĉi tiun punkton, ni turnos nin al la vortoj de la prezidanto-predikanto de la Religio de la Universala Amo1, José de Paiva Netto: 

“Tiuj, kiujn ni amas, neniam mortas, eĉ se ili jam estas en la Spirita Mondo. Multaj restas nevideblaj apud ni, helpante nin; eble aliaj eĉ bezonas niajn preĝojn. Ni preĝu por ili, por ke, kiam venos nia vico, iu preĝu por ni, kaj ni danku Dion tial, ke Li estas Dio de vivantoj”, klarigas la aŭtoro per sia verko Sanktaj Spiritualaj Gvidlinioj de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, vol. 1, en la ĉapitro Ne ekzistas morto ie ajn en la Universo”.

Jen do la unua forta konsolo por nia Animo: scii, ke nia amata persono plu vivas, ne ĉesis ekzisti post sia morto. Jen unu el la gravaj lecionoj postlasitaj al ni de Jesuo, kiam Li diris en Sia Evangelio, laŭ Marko, 12:27, ke (...) Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj”.

La Dia Kristo ankaŭ asertis al la Samaria Virino, apud la puto de Jakob, ke “Dio estas Spirito (Bona Novaĵo, laŭ Johano, 4:24), kaj ke ni ĉiuj estas Eternaj Spiritoj, ĉar ni estas kreitaj de la Ĉiela Patro laŭ Lia bildo kaj simileco (Genezo laŭ Moseo, 1:26). Do la vivo daŭras eĉ post la mortfenomeno (fino de la karna korpo), ĉar nia Spirita vivo neniam ĉesas, kaj aldone neniu restas senapoga, tiel sur la Tero kiel en la Ĉielo.

+ Via Gardanĝelo: tri faktoj, kiujn vi bezonas scii pri Li

Estas la vero, ke ni ne plu povos rekte kaj ĉiumomente vidi kaj aŭdi la amatan personon (ĉar li/ŝi jam ne vivas en sia karna korpo), sed li/ŝi daŭros vivanta en sia spirita korpo. Tiamaniere, ni povos per la koro kaj, je la konvena momento, senti la ĉeeston de tiuj amataj personoj inter ni, aŭ renkonti ilin, ekzemple, per sonĝoj.

+ Kio estas Reenkarniĝo kaj kial ĝi estas necesa?

Kiel superi la doloron

Se vi ĉi-momente suferas pro la morto de amata persono, ni invitas vin halti iomete, kaj atenti (kaj kunreciti) la ekumenan preĝon Patro Nia, kiun Jesuo postlasis al ni. Kredu nin, ĝi tre bonfaros al vi!

 

Per kompreno de tiuj instruoj, la doloro de disiĝo kaj la resopiro iom post iom mildiĝos, eĉ se ne facile. Ja gravas konscii, ke ĉiu individuo havas sian tempon, ĝi ne estas la sama por ĉiuj. Tamen, kiam ni deziras antaŭeniri, kaj sendas al la Eterna Spirito niajn preĝojn kaj plej noblajn vibrojn, tiam malĝojon kaj angoron anstataŭos novaj sentoj. La amata persono ĉiam grave rolos en nia vivo, kaj neniam forgesiĝos, sed la sento fontos el trankvilo kaj Paco.

La doloro estas pasema, sed la konvinkiĝo pri eterna vivo ĉiam provizos nin per forto kaj kuraĝo, por ke ni superu la momentojn de suferado.

Preĝi por amataj personoj

Sciante tiun rilaton, gravas, ke niajn preĝojn ni direktu al la elkarniĝintoj, elsendante per nia bona penso kaj per nia koro pacajn vibrojn kaj energiojn, kiuj multe kontribuos al la pludaŭreco de la vivo de tiu amata persono.

Pri la potenco de preĝado, kaj ankaŭ pri la graveco sendi pozitivajn vibrojn al la foririntaj spiritoj, Paiva Netto registris en sia libro Jesuo, la Dia Profeto, ĉe la subtitolo “Larmoj estas ŝparendaj”, la jenajn vortojn de D-ro Bezerra de Menezes (Spirito), kunordiganto en la Spirita Mondo de la Tutmonda Revolucio de la Lumaj Spiritoj, en la Kvara Revelacio, la Religio de la Tria Jarmilo:

“Plej noblaj geamikoj reenkarniĝintaj, ne estu plendemaj, ne verŝu senbezonajn larmojn, kiuj estas ŝparendaj, ĉar la foririntaj Spiritoj deziras, sole kaj simple, evolui pace.

Ŝaltu, per la forto de edifaj atingoj, la verajn lumojn, kiuj kvazaŭ potencaj lumĵetiloj radias de la tera supraĵo al la Supro, al tiuj, kiuj jam brilas en la Spirita Mondo. Jen kion ni petas de vi. Ni komprenas la senton de resopiro. Sed anstataŭ plori, plenumu bonajn agojn!

La vigleco de la Spiritoj plenumantaj la Bonon sur la Tero estas venkilo en la Ĉiela Spaco.

Tial ni plenumu nian parton — ne plorante pro ili, sed preĝante por ilia feliĉo — kaj konkordo de la vivoj okazos kompreneble en la prospera kaj radianta tago de frata renkontiĝo de la Homaroj — la Tera kaj la Ĉiela — kiuj sin amas reciproke.”

Enskribu la nomojn de viaj amataj personoj en la Potenca Ekumena Ĉeno de Preĝado de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito!

Sendu viajn dubojn kaj komentojn pri tiu kaj aliaj ĉiutagaj temoj al Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito. Permesu ke la Ekumena Spiriteco ĉeestu en via vivo! Kaj se tiu mesaĝo bonfaras al vi, diskonigu ĝin! Ĝi povos kortuŝi ankaŭ multajn aliajn homojn.

_______
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo.  Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON