Kulturo de Paco cele al fino de netoleremo

Ekumena ceremonio markas la Tagon de Ekumenismo en la brazila ĉefurbo.

El la Redakcio
|
23/10/2017 | Lundo | 9:30 horas

Antaŭenigi kaj plivastigi la komprenon inter la diversaj fakoj de la homa sciaro, farante el respekto kaj toleremo la bazojn por la harmonio inter la popoloj: Tiu sumo de etikaj valoroj, ĉiutage travivita en la Templo de Bona Volo (TBV) ekde ĝia konstruo, estiĝas eĉ pli vigla dum la celebrado de la Tago de Ekumenismo, la 21an de oktobro.

Vivian R. Ferreira
Fondita la 21an de oktobro 1989, la Templo de Bona Volo estas la monumento plej vizitata en la brazila ĉefurbo, laŭ oficialaj datumoj de Sekretariejo pri Turismo de la Federacia Distrikto (Setur-DF). Ĝia fondinto, José de Paiva Netto, ĝin difinas kiel la Piramido de la Lumaj Spiritoj kaj Piramido de la Benataj Animoj, kiu frate akceptas ĉiujn popolojn de la Tero. 

Komence oficialigita de la registaro de la Federacia Distrikto de Brazilo, la dato estas omaĝo al la Piramido de Paco, kiel ankaŭ estas konata la Monumento, kiu fariĝis referencilo pri Ekumena Spiritualeco pro sia pionira propono por unuiĝo kaj inter-religia dialogo, ege rekomendita ekde la 1940aj jaroj de la karmemora brazila radipreleganto kaj poeto Alziro Zarur (1914-1979), kaj poste disvolvita kaj ampleksigita de Paiva Netto, fondinto de TBV. La Templo de Bona Volo akceptas pli ol unu milionon da pilgrimantoj ĉiujare, kaj transire de ĝia enirejo troviĝas nenia limigo al kredo aŭ nekredo, religio, filozofio, etno aŭ kulturo. Legu pri la 4 pilieroj de Ekumenismo.

+ Legu ankaŭ: 
Artikolo de la fondinto de TBV, Paiva Netto: "Religia Demokratio"

Ĉiujare, tiu dato estas festata per la Ekumena Ceremonio realigita en la Navo de TBV, unu el ĝiaj ĉefaj ĉambregoj, kaj kalkulas je la ĉeesto de aŭtoritatuloj, religiestroj, reprezentantoj de diversaj fakoj de la homa sciaro kaj civitanaj organizaĵoj, kiuj tie, kune, ĉirkaŭiras sur la Spiralo. La evento estas ĉeestata de enlandaj kaj alilandaj pilgrimantoj, kiuj sin direktas al la Templo de Bona Volo dum la celebrado de ĝia fonddatreveno. En 2017, ĝi 28-jariĝas.

Vivian R. Ferreira
Ekumena Ago omaĝe al la Tago de Ekumenismo. 

+ Templo de Bona Volo, 28-jara — “En Jesuo troviĝas la Itinero al Feliĉo”

La ceremonio reprezentas komencan paŝon por pli justa kaj solidara mondo, kiel defendas la prezidanto-predikanto de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, Paiva Netto: “Konkordo inter religiuloj estas la unua, kiun oni devas atingi. Paco en la konscienco de surteraj estuloj, starigita per nova sinteno ekumena, pro tio ke ĝi estas alte frateca, antaŭanoncas socian pacon, pacon inter institucioj kaj la deziratan mondan pacon, sub protektado de la Ĉiela Patro, la plej granda diplomato en la historio de ĉi tiu mondo, malgraŭ nia rea kaj rea malbonuzado de libera elekto”.

Vivian R. Ferreira

Komence de la ĉirkaŭiro, ĉiu reprezentanto ricevas blankan rozon kaj ekmoviĝas sur la malhela vojo, kiu simbolas la malfacilan iradon de la Homo sur la Tero serĉe de lia ekvilibro. Sur la supro de la Navo troviĝas la Sankta Kristalo, konsiderata la plej granda kristalpura ŝtono en la mondo, por magnetizado de la medio. Poste, ĉiu ĉirkaŭiranto revenas laŭ la malhela vojo, kiu simbolas la iradon lumigitan de moralaj kaj spiritaj valoroj strebe akiritaj de homo cele al ties evoluo.

Vizitu la Templon de Paco, aklamitan de la popolo kiel unu el la Sep Mirindaĵoj de la brazila ĉefurbo! 

Adreso: Asa Sul aŭ Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS) 915, Brasília — Brasil (ĉirkaŭ 8km for de la internacia flughaveno de Braziljo. Antaŭvidata tempo: 10 minutoj)
Telefono: (+5561) 3114-1070
Retpoŝto: esperanto@bonavolo.com

 

Esperantigita de Joseo Tenorjo
Revizio de Maria Aparecida da Silva

TAKSU ĈI TIUN PAĜON