Templo de Bona Volo, 28-jara — “En Jesuo troviĝas la Itinero al Feliĉo”

El la Redakcio
|
19/09/2017 | Mardo | 9:15 horas

Ekumena ceremonio markas la Tagon de Ekumenismo en la brazila ĉefurbo. 

Kompletiginte 28-jarojn da ekzistado (je la 21-a de oktobro), la Templo de Bona Volo (TBV) inspiras nin por atingo de profunda, vera feliĉo, kiu naskiĝas el la ligo inter ĉiu homo kaj la Ĉiela Patro. Ĉar en la Monumento de Ekumena Spiritualeco, kiu estas unu el la Sep Mirindaĵoj de Braziljo, ĉefurbo de Brazilo — tiel oni alnomas TBV — oni trovas etoson de Paco, de spirita plifortigo kaj komforto, kiuj inspiras nin por serĉado de la plejbono en ni mem, kun la celo, ke ni bone plenumu nian rolon kiel civitanoj, gepatroj, gefiloj, profesiuloj, surbaze de frateco kaj persistemo laŭ la ekzemplo de Jesuo.

Por celebri unu plian jaron da vivo kiel “ŝirmejo por la homaro”, la Templo de Paco okazigis la tradician eventon “Oktobro en TBV”, kiu ĉi-jare prilaboris la temon: “En Jesuo troviĝas la Itinero al Feliĉo”. Dum unu monato oni okazigis plurajn agadojn omaĝe al tiu Monumento, kaj je la 21-a de oktobro, sabate, kiel krono al tiuj celebroj, okazis solena sesio kun la parolado de la konstruinto de TBV, José de Paiva Netto.

Vivian R. Ferreira
La festkulmino okazis, ĉi-jare, inter la 20-a kaj 21-a tagoj, kiam homoj el pluraj partoj de Brazilo kaj de la mondo superplenigis ĝiajn ĉambrojn. 

Programaro de “Oktobro en TBV”

La programaro konsistis el muzikaj spektakloj, prezentado de korusoj, prelegoj, preĝoj kaj aliaj specialaj programeroj. Inter ĉi tiuj, okazas ĉiutage la Ekumena Ĉeno de Preĝado, je la 18-a horo (Horo de Anĝeluso), en la Navo de TBV, favore al la sano de homoj kaj familioj, kiuj suferas de mamkancero, apoge al la internacia tago kontraŭ tiu malsano (la 19-a de oktobro).

Dum tiu tuta monato, ankaŭ estis malfermitaj al vizitado la ekspozicio de verkoj omaĝe al Sankta Francisko el Asizo, Patrono de Legio de Bona Volo (LBV), en la Nobla Salono, kaj la Kultura kaj Arta Ekspozicio La Apokalipso de Jesuo por la Kore Simplaj, en la Artgalerio. 

Ĉambregoj de la Templo de Bona Volo: 

“En Jesuo troviĝas la Itinero al Feliĉo”

Jam de antikva tempo la homo serĉadas veran feliĉon. Dum tiu irado, aperas multaj defioj kontraŭ ĝia eltrovo, ĉar malfacilaĵoj en la vivo, urĝaj aferoj en nuntempaj tagoj kaj multaj aliaj situacioj de ni alfrontataj eble donas la impreson, ke ĝi estas tre for de ni. Tamen, necesas kompreni, ke tiu sento estas super ĉio ia spiritostato, kaj ĝi povas akompani nin kaj ja ĉeesti, malgraŭ la problemoj, kiujn ni momente trapasas.

Cetere, la eltrovo de feliĉo, de ĝojo en nia vivo estas stimulo precize por la venkado de ĉiu malfacilaĵo sur la vojo. Pro tio, Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro, proponas al ni altvalorajn instruojn, kiel tiu pri senlima Frateco, pri respekto, pri pardono, pri amo al la proksimulo, kiuj kondukas nin al vera feliĉo, tiel ke ĝi faras, ke la persono trovu en si mem la sencon de feliĉo. Li mem diris en Sia Evangelio laŭ Johano, 15:11: “Tion mi parolis al vi, por ke mia ĝojo en vi restadu, kaj via ĝojo estu plena.”

+ Komprenu la Luman ĉeeston de Tiu, kiu ankoraŭ vivas inter ni.

Sendu viajn dubojn kaj komentojn pri tiu kaj aliaj ĉiutagaj temoj al Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito. Permesu ke la Ekumena Spiriteco ĉeestu en via vivo! Kaj se tiu mesaĝo bonfaras al vi, diskonigu ĝin! Ĝi povos kortuŝi ankaŭ multajn aliajn homojn.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON