La familio de Jesuo

El la Redakcio
|
23/03/2021 | Mardo | 13:35 horas

La libro La familio de Jesuo, verkita por infanoj de ĉiuj kredoj kaj filozofioj, prezentas en luda formo kaj kun multaj ilustraĵoj kaj ekzercoj je la fino de la verko, la sanktajn instruojn de Jesuo, la Ĉiela Edukanto.

Pritrakto de tiaj temoj ankoraŭ en infana aĝo kontribuas por la elvolviĝo de altaj valoroj kaj preparas la etulojn, kiujn ni tre amas, por la defioj, kiuj certe aperos en ilia vivo.

+ Konatiĝu kun la Soldatetoj de Dio, kiel oni karese nomas la infanojn en la Dia Religio! Vidu pli pri la laboro farata por ili

Jesuo amas ĉiujn homojn sur la planedo Tero kaj deziras, ke ni ĉiuj vivu Pace.

Tiel, laŭ la biblia fragmento enestanta en Lia Sankta Evangelio, kiun ni pritraktas en ĉi tiu verko, la Dia Majstro montras al ni ion tre gravan pri la familio, unu el la plej grandaj valoraĵoj, kiujn ni povas havi sur ĉi tiu mondo.

Ĉi tiu titolo, la 21-a en la ekumena kolekto “La Sankta Evangelio de Jesuo”, estas inspire elprenita el la Bona Mesaĝo de la Dia Amiko laŭ Mateo, 12:46 ĝis 50; Marko, 3:31 ĝis 35; kaj Luko, 8:19 ĝis 21, kaj el la frataj instruoj de la verkisto Paiva Netto, kiu de pli ol ses jardekoj pritraktas la Sanktan Evangelion kaj la Redemptoran Apokalipson de Jesuo, ĉiam laŭ Spirito kaj Vero, sub la lumo de la Nova Ordono de la Kristo de Dio — “Vi amu unu alian, kiel Mi vin amis. Nur per tio ĉiuj homoj scios, ke vi estas miaj disĉiploj” (Johano, 13:34 kaj 35) —, en plej diversaj amaskomunikiloj.

Surklaku ĉi tie por elŝuto per Google Libroj

Surklaku ĉi tie por elŝuto de la libro em PDF-formato

TAKSU ĈI TIUN PAĜON