Historia evento signalas la 30-jariĝon de la Templo de Bona Volo

El la Redakcio
|
05/06/2019 | Merkredo | 9:55 horas

Ĉu vi iam deziris ekkoni ekumenan kaj fratecan medion, kiu akceptas homojn kun diversaj religioj kaj filozofioj, sen diskriminacio aŭ embaraso? La Templo de Bona Volo (TBV), konstruita de Paiva Netto — per la apogo de Bonvoluloj el Brazilo kaj aliaj landoj — plenumas tiun ĉi celon jam dum tri jardekoj.

“La Templo de Bona Volo, la Templo de Dia Ekumenismo, estas loko, kie ĉiuj bezonantoj de gastigo por siaj sentoj rajtas alveni kaj esti kore akceptataj”, kiel klarigas ĝia fondinto.

Vivian R. Ferreira

TBV en la jaro 2018 

TBV estas la plej vizitata monumento en la ĉefurbo de Brazilo, kaj akceptas pli ol unu milionon da pilgrimantoj ĉiujare, laŭ oficialaj datenoj de la Ŝtata Sekretariejo pri Turismo de la Federacia Distrikto (Setur-DF). Ĝi estas aklamita de homamaso kiel unu el la Sep Mirindaĵoj de Braziljo.

30-jariĝo de TBV!

En 2019, la Piramido de Paco, kiel ĝi estas ankaŭ nomata, atingos sian 30-jariĝon je la 21-a de Oktobro. Kaj por celebri la eventon okazos dum tiu tuta monato diversaj agoj kaj eventoj, kiuj signalos tiun okazaĵon, el kiuj la plej esperata momento por la pilgrimantoj estos la Solena kunsido, gvidata d​e  Paiva Netto, la 19-an de Oktobro, sabate.

Vivian R. Ferreira
Alveninte ĉe la Placo de Paco de TBV, Paiva Netto tuj salutis la milojn da pilgrimantoj, kiuj festis la 25-jariĝon de la Sepedra Piramido. 

Per la filmeto ĉi-suba, vidu kelkajn bildojn, kiuj montras la ĉambrojn, la inaŭguron kaj la festojn, kiuj signalis la 25-jariĝon de la monumento. Ankaŭ aŭskultu la Legianan Muzikon “TBV, ĉies hejmo”, portugalingve kantatan, kun subtitoloj en Esperanto:  

 

"Templo de Dia Ekumenismo2"

La koncepton, kiu gvidas la festojn pri la 30-jariĝo de TBV, tiel esprimas la konstruinto de la monumento: “En tiu ĉi Templo eĉ ŝtonoj krios, ke Dio estas Spirito, kaj gravas, ke oni adoru Lin laŭ Spirito kaj Vero.

Do ni pripensu, kiel tiu fizika spaco kreas materian kondiĉon, kiu kortuŝe pelas nin renkonti la Kreanton, laŭ la diversaj formoj, kiel ni imagas Lin, por ke ni konstruu Dian Templon en ni mem — sendepende de religia kredo, kaj eĉ koncerne senreligiulojn.

“(...) Pli grave ol starigi materian templon estas starigi la Templon de la Vivanta Dio en homaj koroj. Tion ĉi faras la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, ekde sia komenco. Necesis tamen estigi simbolon pri la hom-spirituala kunfratiĝo, kiu certe gvidos, dum la tria jarmilo, homojn irantajn sur vojo al Fratamo. Jen kial staras ĉi tie la Templo de Bona Volo”.

Tiele skribis Paiva Netto, en sia libro Sanktaj Spiritualaj Gvidlinioj de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, volumo 1, p. 274.

Omaĝu la 30-jariĝon de TBV!

Lasu vian komenton per la ĉi-suba kampo aŭ sendu vian videon al retadreso: esperanto@bonavolo.com. La mesaĝoj estos legataj kaj elsendataj per la Komunikiloj de Bona Volo (radio, televido kaj interreto).

____________
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo.  Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

2 “Dia Ekumenismo” — Ellaborante kaj disvolvante ĉi tiun koncepton, la Prezidanto-Predikanto de la Religio de Universala Amo emfazas, ke ĝi estas “la soci-spirituala kontakto inter kreito kaj lia Kreanto”. Ĝi estas la lasta el la “Kvar Pilieroj de Ekumenismo”. La ceteraj pilieroj estas la jenaj:  Ekumenismo de Koroj (koncepto kreita kaj disvolvita de Paiva Netto); Senlima kaj Tuta Ekumenismoj (konceptoj kreitaj de Alziro Zarur kaj disvolvitaj de Paiva Netto). Legu pli pri tiu ĉi avangarda tezo.

Juĝu ĉi tiun enhavon