Kompleta Karitato: nia celo por plibona vivo

Rafael Bruno Abrantes Ferro
|
27/02/2015 | Vendredo | 11:00 horas

Komencu la tagon per tiu demando: Ĉu mi jam faris bonan agon hodiaŭ? Cetere, ĉu mi scias kio estas bona ago?

Regali malsatulon per iom da manĝo jam estas valora ago. Imagu ke tiu ago povas esti eĉ pli granda, se, kune kun la materia regalaĵo, oni transdonas ankaŭ la sinceran Amon kaj valorigon al la helpata individuo.

shutterstock

En la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito1, oni kredas ke Karitato devas esti komprenata kiel utila ago efikanta sur la materiaj kaj spiritaj necesaĵoj de la homo.

Tiel, laŭ la diro de ĝia prezidanto-predikanto, José de Paiva Netto, karitato estas “sinonimo de Amo” (ĝuste tiel majuskle!), ĉar ĝi preterpasas la signifon de kompato, alidire, doni manĝon cele liberiĝi de la petanto.

Tiu vasta koncepto, nomata Kompleta Karitato, estas pionira, ĉar de pli ol 60 jaroj ĝi estas  praktikata en la agadoj de la Institucioj de Bona Volo1.

Kompleta Karitato

Per tiu rezonado, ĉiuj fakoj de la socio devas havi sian celon bazitan sur Karitato: Religio, Politiko, Sportoj, Arto, Kulturo, Scienco... Sed vi povas pensi tiele: "Ha, sed tio estas utopia vizio, preter la realeco". Ĝi tamen ne estas.

Paiva Netto klarigas ankaŭ pri tio, en sia artikolo “Vidi trans la intelekto”. Ĉi tie kaj en pluraj prelegoj dissenditaj dum jardekoj, la ĵurnalisto, radiokronikisto kaj verkisto plivastigas la sencon de la vorto, kiam li difinas ke:

“Karitato ne estas la simpla ago doni panon, esence ĝi estas tio kio tenas nian Animon viva. Ĝi estas tiu sento kiu gardas nin de krudeco kaj sekve ĵetas lumon en nian inteligentecon kaj kuraĝigas nin konstrui plibonan mondon kaj pli feliĉan Homaron!”.

+ Kio estas bona ago?: 

 

Tia perspektivo estas inspirita en la praktika doktrino de Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro, kiu, ekde sia unua videbla vizito al la Planedo Tero, kuracis blindulojn, paralizulojn, leprulojn kaj homojn kun diversaj aliaj korpaj kaj animaj malsanoj, montrante ke niaj sociaj devoj ligiĝas al la bonfarto de ĉiuj.

Sekve, Li ne nur kuracis fizike, sed havigis la plenan revigliĝon de la persono. Tial, Jesuo preskribis al la mondo la nutraĵon por la Spirito, portitan de Li mem pere de pluraj instruoj, inter kiuj ni reliefigas tiun paragrafeton:

“Mi estas la Viva Pano, kiu malsupreniris de la Ĉielo; se iu manĝos el ĉi tiu pano, tiu vivos eterne” (Evangelio de la Ekumena Kristo, laŭ Johano 6:51).

Tela: Carl Bloch (1834-1890)

      

Tial, oni komprenu ke la koncepto pri Karitato estas pli ol satigi la fizikajn kaj korpajn necesaĵojn de la homo (kio kompreneble gravas). Tio signifas ekzemple ke oni ne devas vidi la personon kiel simplan konsumanton aŭ kiel iun, kiu ne bezonas vivi en familio, ne ĝui valorigon kaj justan respekton.

Kiam ni komprenas ke Karitato, laŭ ĝia vasta senco, bezonas gvidi la homajn agadojn en ĉiuj fakoj de sciado, tiam nia zorgo aliigas nin al perantoj de kunvivado de tiu Frata Amo en nia ĉiutago.

Kiel tio ŝajnas al Vi agi en Bono favore al la mondo? Faru el 2017 jaron plenan je okazoj por kompreni la transformon, kiun la Kompleta Karitato povas plenumi en via vivo. La Amo, kiu sin devontigas vivi frate kun ĉiuj, sukcesas ĝui la tiel deziratan Feliĉon.

Sendu viajn dubojn kaj komentojn pri tiu kaj aliaj ĉiutagaj temoj al Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito. Permesu ke la Ekumena Spiriteco ĉeestu en via vivo! Kaj se tiu mesaĝo bonfaras al vi, diskonigu ĝin! Ĝi povos kortuŝi ankaŭ multajn aliajn homojn.

______
La esprimo rilatas al Legio de Bona Volo, al la Religio de la Universala Amo, al la Fondaĵo José de Paiva Netto, al la Fondaĵo Bona Volo kaj al la Eduka Asocio Bona Volo.

Juĝu ĉi tiun enhavon