Kiel paroli pri la Spirita Mondo al infanoj?

Angélica Periotto
|
07/05/2013 | Mardo | 14:30 horas

La Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito1 komprenas, ke la Spirita Mondo estas la dimensio, kie vivas la Spiritoj, Gardanĝeloj, Benataj Animoj, kaj ankaŭ niaj parencoj kaj geamikoj, kiuj plu vivas, eĉ post la fenomeno de la morto.

Ĝi estas la origina patrujo de ĉiuj ni, ĉar la prezidanto-predikanto de la Religio de la Tria Jarmilo, José de Paiva Netto, instruas, ke “ni portempe estas korpoj, sed por ĉiam spiritoj”. Do paroli pri tiu ankoraŭ nevidebla realo estas fundamente! Kiel oni parolu pri la Spirita Mondo al infanoj?

Shutterstock

Instrui infanon estas kvazaŭ eklumigi lampon. Baza lernaĵo, kiun gepatroj kaj respondeculoj instruas, konsistas en la fakto, ke mallumo ne estas timinda, sed reprezentas nur tion, kion ni ankoraŭ ne vidas. Ekkompreninte ĉi tion, la infano fine liberiĝas de tiu timo.

Simile, laŭgrade kiel ni kreskas, aliaj lampoj eklumas por montri al ni tion, kion ĝis nun ni ne vidis klare. Koncerne la lernadon pri la ekzisto de la Spirita Mondo, okazas la sama procezo, ĉefe tial, ke ĉi-okaze, rilate ĉion ankoraŭ lernendan, ni rajtas rigardi nin kiel infanojn dum lernoprocezo.

Tamen kiel trovi manierojn por trakti la temon, ne timigante la infanojn? Per dialogo, farata trankvile, pacience kaj ame! Okazigu trankvilajn momentojn por interparoli pri la temo, ekzemple antaŭ ol la infano endormiĝos. Krom la bonefiko sur la menson de la etulo, kiu dormos pli bone, li asocios spiritualecon al tiuj plaĉaj kaj feliĉaj momentoj spertataj en familio.

La unua instruenda leciono

Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro, uzis kun ni tiun metodon de pacienco kaj amo por transdoni Siajn instruojn, eklumigante lampojn de scio pri la eterneco de la vivo. Li tiel agis, ekzemple, kiam Li instruis al ni, kiel paroli kun Dio, prezentante la Preĝon “Patro Nia” (Evangelio laŭ Mateo, 6:9–13).

La Ĉiela Edukanto ne nur asertis, ke la Ĉiela Patro ekzistas, sed ankaŭ ebligis dialogon kun Li. Jen la unua leciono instruenda al infanoj, nome, la graveco de preĝado, kiun devas ĉiam akompani bonaj agoj.

Gustavo Henrique Lima

     

Preĝado estas grava ilo por forigi timon, ĉar la infano lernos, ke li ne estas sola, ke ekzistas Diaj Spiritoj, Gardanĝeloj, Benataj Animoj starantaj apude, protektantaj kaj helpantaj lin plej saĝe decidi kaj konduti en momento de hezito.

Surbaze de tio, ni ankaŭ kapabligas la infanojn protekti sin spirituale, ĉar, same kiel ekzistas bonaj spiritoj, ankaŭ ekzistas tiuj, kiuj ankoraŭ ne komprenas la valoron de Bonfarado, sed iam ankaŭ ekkonscios pri tiu fakto.

Ĉi-teme, nobla d-ro Bezerra de Menezes (Spirito, kunordiganto en la spirita mondo de la Tutmonda Revolucio de la Lumaj Spiritoj), per mesaĝo destinita al la infanoj kaj gejunuloj, publikigita en la revuo Jesuo Alvenas!, eldonnumero 107, interparolas kun geknaboj, klarigante kun simpleco, kiel agi por ricevi hejman protektadon: 

“Ne timu preĝpeti, ke la Gardanĝeloj purigu la medion, kie vi loĝas, forportante niajn spiritajn Fratetojn (kiuj suferas perturbojn), kiuj bezonas resanigon, al la hospitaloj de la Spaco, ĉar, kelkfoje, ili alproksimiĝas, ĉar vidas la lumon de via familia etoso, kaj deziras resaniĝi. Sed ne ĉiam ili tuj resaniĝas, kaj tial bezonas specialajn kuracprocedojn, kiuj ekzistas en la Spirita Mondo”.

Jen ni havas klaran instrukcion pri la maniero gvidi niajn infanojn defendi sin spirituale.

+ Ĉu la spiritoj povas influi niajn decidojn?

Tre gravas prezenti nature kaj ekvilibre la Spiritan Mondon kaj la Lumajn Spiritojn al infanoj, kaj ankaŭ al plenkreskuloj, ĉar ĉiuj bezonas starigi spiritualajn fortikaĵojn intime, por pli saĝe plenumi siajn elektojn, dum ĉiuj vivepokoj.

Jen kial la Religio de la Universala Amo rekomendas la Preĝadon ĉe Hejmo, sanktan kaj familian momenton, por ke, ĉiusemajne, ĉiuj povu kunveni, interparoli pri edifaj temoj, legi tekstojn kun emfazo pri bonaj valoroj kaj preĝi kune.

Ju pli la etuloj fidos la protektadon de siaj Gardanĝeloj, des pli kapablaj ili fariĝos por kompreni la ceterajn temojn rilatajn al la Spirita Mondo. Vidu kiel organizi, paŝo post paŝo, Preĝadon ĉe Hejmo.

Gabriel Estevão

Partoprenu kun via familio! Eksciu la adresojn de la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, aŭ sendu viajn dubojn al la retadreso: esperanto@bonavolo.com

_____________
Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito — Ankaŭ nomata Religio de la Tria Jarmilo kaj Religio de Universala Amo. Temas pri la Ekumena Religio de Brazilo kaj de la mondo.

TAKSU ĈI TIUN PAĜON